Om

mig, min uddannelse og job

_MG_3014o


Baggrund

Jeg er 23, bor på Østerbro og er lige blevet færdiguddannet PBA i Brand design. Som brand designer er mit fokus bredt ud på tre felter; kommunikation, design og markedsføring. Områderne håndteres i nogle organisationer separat, men er uløseligt forbundet og danner grundlaget i enhver virksomheds branding. Derudover har jeg selv valgt at fokusere på de digitale medier og specielt webdesign,  hvilket har ligget som en naturlig forlængelse af min forrige uddannelse som multimedie designer.

Neden for beskriver jeg mine forskellige kompetencer og koblingen i mellem.

Kommunikation

Kommunikation er kernen i branding. Der er mange måder at arbejde med en virksomheds kommunikation. Det handler mest af alt om de overvejelser der gøres omkring det indtryk man som virksomhed ønsker at efterlade hos kunder, brugere, konkurrenter og andre interessenter.

I mit arbejde holder jeg altid for øje hvem materialet henvender sig til, og hvad formålet er med kommunikationen. Jeg forsøger så vidt muligt altid at lade andre vurdere mit arbejde uanset om jeg selv er tilfreds med det. Det behøves ikke at være store forkromede løsninger med undersøgelser og test, men kan oftest bare være at give materialet videre til en kollega, og bede dem om at vise det frem for en tredjepart for at se hvordan det bliver forstået og modtaget.

kommunikation

design

Design

Vi lever i en meget visuel verden. Det er essentielt for enhver virksomhed at have en stærk visuel identitet som underbygger kommunikationen. Det er både her at genkendelsesværdien og førstehåndsindtrykket ligger gemt. Designet omfatter langt mere end den visuelle identitet. Det er designet af alt hvad kunden møder. Det er måden hvorpå virksomheden vælger at præsentere sig og forme sit univers, og dermed en del af både personlighed og identitet.

Jeg er vandt til at arbejde med både skitsering, udformning af grafiske elementer, opsætning, billedredigering og brug af 3d-modeller. Mine grafiske kompetencer er alsidige, og jeg arbejder derfor meget selvstændigt.

Marketing

Marketing er ikke bare salg. Formålet er ved sin kerne øget profit. Men marketing er måden virksomheden forfører målgruppen på, og netop derfor er den så tæt forbundet med både kommunikation og design. Det er virksomhedens virkemidler for at gøre omverdenen opmærksom på dens eksistens, og fange interessen for produkt eller service blandt målgruppen.

Med en bred forståelse af både kommunikation, design og marketing er min baggrund et solidt fundament for at udforme og eksekvere løsninger der har effekt hos målgruppen.

marketing

digital

Digital

Internet og mobile enheder har i løbet af få år ændret mediebilledet totalt. Der er ingen tvivl om at teknologiens udvikling har stor indflydelse og er med til at ændre måden vi kommunikerer og driver forretning på. Fokusset er på de nye kanaler; websites, applikationer og sociale medier. Men de gamle medier har stadig deres berettigelse, og derfor mener jeg at det er en stor fordel at kunne udtænke og forme materiale til både den offline og online platform.

Jeg har en god forståelse af HTML, CSS, Javascript og PHP og er desuden ved at lære Ruby. Jeg har også kendskab til CMS systemerne WordPress, Joomla og EPiServer. Jeg kan arbejde med både offline og online medier og skabe synergi herimellem, og dermed konsistens for hele løsningen.

MarketingPilot


Montana

SkandiaWeb

© Copyright - Jens Ravn